Skip to main content

Besøksadresse:
Fornebuveien 48, 1366 Lysaker

Postadresse:
Flatveien 11, 1358 Jar

Besøksadresse:
Fornebuveien 48,
1366 Lysaker

Postadresse:
Flatveien 11,
1358 Jar

Når design
betyr noe

Edda Grafisk er en kvartett som lager layout og design for kommersielle magasiner og fagpresse. Vi både redesigner allerede eksisterende titler og utvikler nye.

Om oss

Den lille kvartetten med de lojale kundene

Våre kunder forteller at vi vi er dyktige på å ivareta, men også videreutvikle sjela i magasinene vi lager. Vi er fleksible og har stor bredde i vår kompetanse, både individuelt og til sammen. Vårt varemerke er at vi anser de vi jobber med som kollegaer snarere enn kunder. Vår lojalitet både til hverandre og til de vi jobber med er grunnleggende i alt vi gjør.

Gunhild

Kristin

Emma

Jo