Om Edda Grafisk AS

Edda Grafisk AS har i dag fire grafiske designere/mediegrafikere med en bred kompetanse fra nasjonale avishus, magasinforlag og reklamebyråer. Vi er et sterkt team og rå på å samarbeide på tvers for å få unna store arbeidsmengder, men bidrar også gjerne dersom firmaet ditt er i en fornyelsesprosess.

I motsetning til et tradisjonelt reklamebyrå hvor flere roller i fellesskap jobber fram en strategi og visuell profil for et firma, er Edda Grafisk AS i større grad et produksjonsbyrå som kan bidra når kunden ønsker å få faktisk materiell produsert. Våre kunder har ofte allerede visuelle retningslinjer etablert, og vi kan derfor i disse tilfellene konsentrere oss om å produsere raskt og fleksibelt for deg.

Dersom du har et nytt magasin som trenger å bli kledd opp fra bunnen eller et allerede eksisterende magasin som trenger en oppfriskning, har vi omfattende og bred erfaring med å tenke nytt og designe/redesigne et produkt som gjenspeiler kundens profil.